Hoe?

“Where the crack is, there the light gets in.”
Het is vaak nodig eerst door de (oude) pijn heen te gaan, voordat er ruimte ontstaat voor groei en verandering. De Sain werkt helpt talenten te ont-wikkelen en optimaal in te zetten.

Interim HR-management en strategie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Als interim-HR-manager zorg ik voor de gewenste verandering en ontwikkeling in jouw organisatie en/of team. Door te werken aan strategische, talent- en teamontwikkeling.
------
Dit is wat ik voor jouw organisatie kan betekenen:

 • ik begeleid jou en/of jouw organisatie bij de gewenste verandering;
 • stuur op inspirerende wijze medewerkers HRM/P&O aan en zorg voor verbetering van de dienstverlening;
 • participeer, indien gewenst, als interim MT-lid.
 • ontwikkel als aanjager en projectleider, samen met de organisatie en het team, de HRM-visie en het benodigd HRM-instrumentarium;
 • begeleid de medewerkers in de ontwikkeling naar zelfbewuste businesspartners die strategisch adviseren en invulling geven aan de operationalisering van de organisatievisie;
 • realiseer de noodzakelijke verbeteragenda en organiseer samenwerking en talentontwikkeling binnen het team;
 • adviseer met scherpe blik over de toekomst van P&O in relatie tot de in-/uitbesteding van taken en/of herindeling van afdelingen/gemeenten;
 • verzorg individuele en teamcoaching en optimaliseer HRM-processen;
WIL JE EENS MET MIJ DOORPRATEN?

Relaties en conflicten

Hoe verschillend ook, ieder mens heeft behoefte aan liefde
In iedere (samenwerkings-)relatie komen conflicten of meningsverschillen voor. Vaak ontstaat er wrijving wanneer mensen in oude pijn (uit het verleden) worden geraakt en deze in het hier en nu uitvechten, of juist uit de weg willen gaan.
------
In een dergelijke situatie is het heel effectief om niet een klacht of oordeel over de ander te hebben maar juist jezelf kwetsbaar op te stellen en op zoek te gaan naar je eigen behoefte. Vanuit daar kun je de gezamenlijkheid(of het gezamenlijk belang/de verbinding) met de ander ontdekken.
------
Dit is wat ik voor jouw relatie of organisatie kan betekenen:

 • Ik breng spanning tussen betrokkenen in kaart en maak deze bespreekbaar;
 • leer managers en medewerkers feedback geven en ontvangen;
 • wantrouwen ombouwen naar vertrouwen;
 • laat het belang van samenwerken ervaren;
 • maak ineffectieve patronen zichtbaar met familie- en/of organisatieopstellingen;
 • help (werk)druk te verlagen en energie, resultaat en plezier te verhogen.
WIL JE EENS MET MIJ DOORPRATEN?

Organisatie-/teamontwikkeling?

Zonder verbinding geen (blijvende en succesvolle) verandering
Om te kunnen én willen veranderen moeten we vaak eerst weten wat er niet goed gaat (in gedrag, waarden en normen of het organisatiesysteem zelf). Waar schuurt het? Waar lekt energie weg? Wat is het echte probleem achter de klacht?
------
Wanneer er geen urgentie wordt ervaren of er geen verlangen tot verandering is, ontstaat er ook geen beweging. Daarom mislukken organisatieveranderingen of gedwongen begeleidingen zo vaak. Mensen willen vaak wel dat de organisatie of de ander verandert, maar staan zelf vaak eerst in de weerstand i.p.v. in de veranderstand.
------
Totdat men het nut er van inziet. Vaak op het moment dat men zich betrokken en gehoord voelt. Dan ontstaat er verbinding en ruimte voor verandering. “Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden”.
------
Dit is wat ik voor jouw organisatie kan betekenen:

 • ik begeleid medewerkers van aanbod- naar vraaggericht werken (bij overheidsorganisaties en bedrijven die klantgerichter moeten werken);
 • spar met het MT en spiegel hen bij de regievoering op veranderprocessen en aanpassing van de organisatiestructuur, cultuur én natuur. Zowel op inhoud, proces, relatie als gevoel;
 • help medewerkers zich te ontwikkelen en regie te nemen over hun eigen leven en werk door bijvoorbeeld slachtoffergedrag om te zetten naar winnaarsgedrag;
 • leer medewerkers en managers wendbaar te worden, zodat ze op een flexibele en juiste manier en vol zelfvertrouwen met de veranderende klantvraag om kunnen gaan.
 • draag bij aan gelukkige mensen en succesvolle organisaties!
WIL JE EENS MET MIJ DOORPRATEN?

Management Development

Om te kunnen leiden, moet je ook kunnen volgen
Echte leiders worden als vanzelf gevolgd. Omdat ze van nature vertrouwen wekken, een duidelijk doel voor ogen hebben en met hoofd en hart kunnen verbinden. Gelukkig is het ook voor een groot deel te leren.
------
Dit is wat ik voor jouw organisatie of team kan betekenen:

 • ik ontwikkel en begeleid management-development-programma’s, met thema’s als leiderschap met lef, wees jezelf, stop met zenden (praten en uitleggen) en kom in de ontvangst-stand (voelen en luisteren);
 • leer je jezelf en de ander beter kennen en zicht op de organisatie-patronen te krijgen; help je belemmerende overtuigingen en vaste patronen te doorbreken;
 • begeleid je bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander;
 • leer je de kunst van het loslaten;
 • laat je zien hoe jij op jouw eigen natuurlijke manier verbinding kunt maken, zodat een ander wordt geïnspireerd om met plezier voor jou te werken.
WIL JE EENS MET MIJ DOORPRATEN?

Coaching

You are special!
Ieder mens is uniek, jij dus ook! Maar mensen zijn ook “kuddedieren” en het innemen en behouden van onze eigen plek lukt niet zonder confrontaties aan te gaan! Mijn stijl van coachen is uitdagend en onderzoekend.
------
Ik vertel niet hoe je iets moet doen, maar help je om je eigen weg te vinden en de nodige blokkades op jouw pad op te ruimen. Het resultaat is dat je veel meer ruimte voelt om jezelf te kunnen zijn en meer energie en liefde voor jezelf en de ander ervaart. Als je vriendjes met jezelf wordt, of anders gezegd, je diepste zelf terugvindt, ben je nooit alleen.
------
Dit is wat ik voor jou(w) relatie kan betekenen:

 • ik help leiders en volgers, mannen en vrouwen, met de kunst van verbinding. Met jezelf en met de ander;
 • ben een sparringpartner en functioneer als klankbord wanneer je het veiliger vindt om met iemand van buiten de organisatie je dilemma’s te delen;
 • geef duidelijke feedback op hoe je je gedraagt in contact met je omgeving;
 • help jou om je persoonlijke kracht te vinden in situaties waar je bijvoorbeeld flink onder druk staat, lastige besluiten moet nemen of een persoonlijk groeifase doormaakt;
 • werk met jou aan "passie en power", “plezier en prestatie”, je persoonlijk leiderschap, teambouwen en conflicthantering;
 • ben vanuit persoonlijke ervaring gespecialiseerd in thema’s als de kracht van kwetsbaarheid, stiefouderschap en rouwverwerking (dood, scheiding en ongewenst kinderloos).

In mijn coaching maak ik gebruik van technieken uit het neuro linguïstisch programmeren (NLP), voice dialogue, Transactionele Analyse (TA) en systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen).

WIL JE EENS MET MIJ DOORPRATEN?

Training

De kracht van kwetsbaarheid brengt je bij jezelf, bij de ander en brengt je meer!
Als je jezelf kwetsbaar op durft te stellen kun je je werkelijke gevoelens en behoeften ontdekken.
------
Durf de verbinding met jezelf aan te gaan en je ware ik in de ogen te kijken. Het levert je meer resultaat en plezier in werk en leven op.
------
Ik bied jou/(w) organisatie de volgende trainingen aan:

Communicatie en feedback

Deze training is gericht op het verbeteren van communicatie, wanneer er geen sprake is van openheid en/of de situatie na bijvoorbeeld een periode van reorganisaties als onveilig wordt ervaren.

Team-building

In deze training kijken we systemisch naar de belemmerende patronen; gaan we op zoek naar een gezamenlijk doel en komen we tot een team waar het professioneel en met plezier samenwerken is.

Persoonlijk leiderschap

In deze training ontdek je jouw persoonlijke leiderschapsstijl én leer je de kunst van verbinden, met jezelf én met de ander. Je leert jouw leiderschap te ervaren, hanteren en verder vorm te geven. Je leert om zo in contact te zijn met je zelf en met jouw unieke kwaliteiten, zodat je ze in het dagelijks leven en in je werk optimaal gebruikt.
------
Alle trainingen zijn maatwerk zodat goed aangesloten wordt bij jouw precieze organisatie of persoonlijke vraag en behoeften.

WIL JE EENS MET MIJ DOORPRATEN?

Wat kan ik voor je doen?

Je interesse in wat ik doe en hoe ik werk is waarschijnlijk niet voor niets. Ik ben reuze nieuwsgierig naar wie jij bent en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

[contact-form-7 id="211" title="Contact formulier website"]

De Sain werkt
Hogedijk 4A
2445 BC Aarlanderveen
Tel. +31 (0)6 301 354 23

© 2016 DE SAIN WERKT! - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN